y - ý: Přem_sl, nadpřirozená b_tost, šel nesl_šně, sm_čka na provaze, zb_tek od oběda, kachna l_ska, hlem_ždí stopa, přib_slavský rodák, Zb_šek, pl_šový potah, zlom_slný Marek, přem_šlet, i - í: silou zab_rat, L_duška, M_lada, prudké vlnob_tí, m_t rád, l_zat zmrzlinu, drcený km_n, dob_t baterii, vyl_čit příběh, zam_lovat se, l_ná kočka, b_lá zeď,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?