běžec, pěšina, větve, odměrka, hrábě, poupě, dvě, úsměv, hříbě, pětikoruna, květináč, město, holoubě, pěna, medvěd, směr,

Čtení s porozuměním - bě, pě, vě, mě 2

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?