I play tennis every week, I like climbing, She doesn´t cry very often, He kicks the ball, I try to read a book, but I can´t concentrate., I study for 2 hours every day, My Mom always washes the dishes, He waits for a bus at a bus stop, We invite a lot of friends to the party, I enjoy summer very much!.

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?