EASTER - VELIKONOCE, EGG - VAJÍČKO, DECORATE - ZDOBIT, DYE - BARVIT, RABBIT - KRÁLÍK, HARE - ZAJÍC, EASTER BUNNY - VELIKONOČNÍ KRÁLÍČEK, HOT CROSS BUN - SLADKÁ BULKA S KŘÍŽEM, LAMB - JEHNĚ, GINGER BREAD - PERNÍČEK, LENT - PŮST, SPRING - JARO, GOOD FRIDAY - VELKÝ PÁTEK, HOLY SATURDAY - BÍLÁ SOBOTA, EASTER SUNDAY - VELIKONOČNÍ NEDĚLE, EASTER MONDAY - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ, CHICK - KUŘE, FERTILITY - PLODNOST, EGG HUNT - HLEDÁNÍ VAJÍČEK, INNOCENCE - NEVINNOST, PATTERN - VZOR, EGG ROLLING - KUTÁLENÍ VAJÍČEK, ICING - POLEVA, ROPE - PROVAZ/LANO, RIBBON - STUHA, BOW - MAŠLE, KNOT - UZEL, WHEEPING WILLOW - SMUTEČNÍ VRBA, DOUGH - TĚSTO, SYMBOL - SYMBOL,

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?