I like swimming., I like riding a bike., I like playing the guitar., I don't like playing the piano., I like reading a book., I like drawing a picture., I don't like sitting on a chair., I like playing football., I don't like playing tennis., I like playing ping-pong., I don't like writing., I don't like eating ice cream.,

I like/I don't like doing

podle

Výsledková tabule/Žebříček

Flash karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?