1) To je moje kamarádka. Představím ti ____ kamarádku. a) mou b) svou 2) Mám nové auto. Chceš vidět ____ nové auto? a) mé b) své 3) Soused má chatu. Často jezdí na ____ chatu. a) jeho b) svou 4) To je moje káva! Ty máš kávu tady. Proč nepiješ ____, ale ____ kávu? a) tvou, svou b) svou, mou c) tvou, mou 5) To je moje sestra. Mám moc rád ____ sestru. a) mou b) svou 6) Petr má dvě sestry. Má moc rád obě ____ sestry. a) jeho b) své 7) To je její přítel. Znáš ____ přítele? a) jejího b) svého 8) Malovat autoportrét znamená, že maluješ ____ vlastní portrét. a) tvůj b) svůj

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?