1) What time is it? 16:00 a) Six o’clock b) Four o’clock c) Half past four d) Half past six 2) What time is: quarter to seven a) 7:45 b) 7:15 c) 6:15 d) 6:45 3) 9:30? a) Half past nine b) Nine to nine c) Quarter to nine 4) What time is it: twenty to eight a) 8:20 b) 9:40 c) 8:40 d) 7:40 5) What time is it? 22:00 a) Two o’clock b) Ten o’clock

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?