Místo, kde žijeme se nazývá ____. Jsou různě velké a žije v nich různý počet ____. Obce, kde žije méně než 3000 obyvatel jsou ____. Obce s více než 3000 obyvateli jsou ____. Velká města s počtem obyvatel nad ____ jsou velkoměsta. U nás je to jediné - ____. Každá obec má svoje ____, o kterých se můžeme dozvědět v obecní ____, v muzeu nebo archivu.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?