1) Što je točno? a) Funkcija 𝑓:ℝ→[−1,1], 𝑓(𝑡)=𝐬𝐢𝐧𝒕 je neparna funkcija. b)  Funkcija 𝑓: ℝ∖{𝜋/2+𝑘𝜋:𝑘∈ℤ}→ ℝ , 𝑓(𝑡)=𝐜𝐭𝐠𝒕 je parna funkcija. c) Funkcija 𝑓: ℝ→[−1,1], 𝑓(𝑡)=𝐜𝐨𝐬𝒕 je neparna funkcija. d) Funkcija 𝑓:ℝ∖{𝜋/2+𝑘𝜋:𝑘∈ℤ}→ ℝ , 𝑓(𝑡)=𝐭𝐠𝒕 je neparna funkcija. 2) Za funkcije sinus i kosinus vrijedi: a) Njihove grafove nazivamo sinusoide. b) Nisu periodične. c) Periodične su s temeljnim periodom 𝜋. 3) Funkcije tangens i kotangens periodične su s temeljnim periodom 𝜋. a) Točno. b) Netočno. 4) Temeljni period funkcija 𝑓,g:ℝ→ℝ , 𝑓(𝑥)=tg(𝜔𝑥+𝜑) i 𝑔(𝑥)=ctg⁡(𝜔𝑥+𝜑), 𝜑,𝜔>0 jednak je: a) 𝝅/𝝎 b) 𝝎 c) 𝝅/𝜑 5) Za funkcije zadane pravilom 𝑓(𝑥)=sin⁡𝑎𝑥, odnosno 𝑔(𝑥)=cos⁡𝑎𝑥, za svaki 𝑎>0 vrijedi: a) Nisu periodične. b) Periodične su. c) Grafovi funkcija simetrični su s obzirom na x-os. d) Njihov temeljni period jednak je 2𝜋/𝑎. 6) Što određuje parametar a u grafičkom prikazu funkcije dane pravilom 𝒇(𝒙)=𝒂𝐜𝐨𝐬(𝒃𝒙+𝒄), odnosno 𝒇(𝒙)=𝒂𝐬𝐢𝐧(𝒃𝒙+𝒄), 𝒂,𝒃,𝒄∈ℝ? a) Period funkcije. b) Amplitudu funkcije. c) Translaciju grafa po x-osi. 7) Što određuje parametar b u grafičkom prikazu funkcije dane pravilom 𝒇(𝒙)=𝒂𝐜𝐨𝐬(𝒃𝒙+𝒄), odnosno 𝒇(𝒙)=𝒂𝐬𝐢𝐧(𝒃𝒙+𝒄), 𝒂,𝒃,𝒄∈ℝ? a) Period funkcije. b) Amplitudu funkcije. c) Translaciju grafa po x-osi. 8) Što određuje parametar c u grafičkom prikazu funkcije dane pravilom 𝒇(𝒙)=𝒂𝐜𝐨𝐬(𝒃𝒙+𝒄), odnosno 𝒇(𝒙)=𝒂𝐬𝐢𝐧(𝒃𝒙+𝒄), 𝒂,𝒃,𝒄∈ℝ? a) Period funkcije. b) Amplitudu funkcije. c) Translaciju grafa po x-osi. 9) Što vrijedi za funkcije zadane pravilom 𝒇(𝒙)=𝒂𝐜𝐨𝐬𝒙, 𝒂∈ℝ? a) Za a>1, imaju veću amplitudu od funkcije dane pravilom 𝑓(𝑥)=cos𝑥. b) Za 0<a<1, imaju veću amplitudu od funkcije dane pravilom 𝑓(𝑥)=cos𝑥.  c) Sve funkcije imaju nultočke 𝑥=𝜋/2+𝑘𝜋, 𝑘∈ℤ. 10) Za grafove funkcija zadane pravilom 𝒇(𝒙)=𝒂𝐜𝐨𝐬𝒙, odnosno 𝒇(𝒙)=−𝒂𝐜𝐨𝐬𝒙, 𝑎∈ℝ, vrijedi: a) Simetrični su s obzirom na y-os. b) Nisu simetrični niti s obzirom na x-os niti s obzirom na y-os. c) Simetrični su s obzirom na x-os. 11) Što vrijedi za funkciju zadanu pravilom 𝒇(𝒙)=𝐜𝐨𝐬(𝒙+𝒄), 𝒄∈ℝ? a) Ako mijenjamo koeficijent c funkcije imaju jednaki period 2𝜋. b) Ako mijenjamo koeficijent c i amplituda funkcija se mijenja. c) Ako je 𝑐>0 dolazi do translacije grafa funkcije za c udesno duž 𝑥−osi. d) Ako je 𝑐<0 dolazi do translacije grafa funkcije za c udesno duž 𝑥−osi. 12) Graf funkcije kosinus je isti kao i graf funkcije sinus, ali je translatiran u lijevu stranu duž osi apscisa za: a) 2𝜋 b) 𝜋 c) 𝜋/2 13) Što vrijedi za funkcije zadane pravilom 𝒇(𝒙)=𝒂𝐬𝐢𝐧𝒙, 𝒂∈ℝ? a) Za a>1, imaju manju amplitudu od funkcije dane pravilom 𝑓(𝑥)=sin𝑥. b) Za 0<a<1, imaju manju amplitudu od funkcije dane pravilom 𝑓(𝑥)=sin𝑥. c) Sve funkcije imaju nultočke 𝑥=𝑘𝜋, 𝑘∈ℤ. 14) Za grafove funkcija zadane pravilom 𝒇(𝒙)=𝒂𝐬𝐢𝐧𝒙, odnosno 𝒇(𝒙)=−𝒂𝐬𝐢𝐧𝒙, 𝑎∈ℝ, vrijedi: a) Simetrični su s obzirom na y-os. b) Nisu simetrični niti s obzirom na x-os niti s obzirom na y-os. c) Simetrični su s obzirom na x-os. 15) Kako koeficijent c utječe na izgled grafa funkcije zadane pravilom 𝒇(𝒙)=𝐬𝐢𝐧(𝒙+𝒄), 𝒄∈ℝ, 𝒄>0? a) Dolazi do translacije grafa za c ulijevo duž 𝑥−osi. b) Dolazi do translacije grafa za c udesno duž 𝑥−osi. c) Dolazi do translacije grafa za c ulijevo duž y−osi. 16) Kako koeficijent c utječe na izgled grafa funkcije zadane pravilom 𝒇(𝒙)=𝐬𝐢𝐧(𝒙+𝒄), 𝒄∈ℝ, 𝒄<0? a) Dolazi do translacije grafa za c ulijevo duž 𝑥−osi. b) Dolazi do translacije grafa za c udesno duž 𝑥−osi. c) Dolazi do translacije grafa za c ulijevo duž y−osi.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?