Graf funkcije 𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=cos⁡𝑥, Graf funkcije 𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=cos2𝑥, Graf funkcije 𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=cos1/3𝑥, Graf funkcije 𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=4cos⁡𝑥, Graf funkcije 𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=1/2cos⁡𝑥, Graf funkcije 𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=-4cos⁡𝑥, Graf funkcije 𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=cos⁡(𝑥+2𝝅), Graf funkcije 𝑓:ℝ→ℝ, 𝑓(𝑥)=3cos⁡(2𝑥-𝝅),

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?