1) Rečenični član prema kojemu se u rečenicu uvrštavaju svi ostali rečenični članovi zove se a) priložna oznaka b) objekt c) predikat d) subjekt 2) Službu subjekta u rečenici mogu imati različite vrste riječi. a) TOČNO b) NETOČNO 3) Kojoj vrsti riječi pripadaju subjekti u sljedećim rečenicama: Mladi su sretni. Nekako je nepromjenjiva vrsta riječi. Jedan je dovoljan. a) prilog, pridjev, broj b) imenica, pridjev, broj c) pridjev, prilog, broj 4) Odredi subjekt u sljedećoj rečenici: Nisu ih nikako mogli uvjeriti u suprotno. a) ih b) Subjekt je neizrečen. c) Subjekt ne postoji. 5) Subjekt ne može biti u a) nominativu b) genitivu c) dativu d) instrumentalu 6) Raščlanjene rečenice mogu biti a) subjektne i predikatne b) dvočlane i tročlane c) neproširene i proširene 7) Sniježi. Grmi. Sijeva. Navedene su rečenice a) raščlanjene b) neraščlanjene c) dvočlane 8) Odredi subjektni skup u sljedećoj rečenici: Na rođendan nas je pozvala naša zajednička prijateljica Marija. a) na rođendan b) naša zajednička prijateljica Marija c) rođendan 9) Označi samostalne ili glavne padeže. a) nominativ b) genitiv c) dativ i lokativ d) akuzativ e) vokativ f) instrumental 10) Označi nesamostalne ili kose padeže. a) nominativ b) genitiv c) dativ i lokativ d) akuzativ e) vokativ f) instrumental 11) Nominativom se izriče vršitelj radnje. a) TOČNO b) NETOČNO 12) Koji padež jedini ne odgovara na padežno pitanje? a) nominativ b) vokativ c) dativ d) instrumental 13) Nominativ je samostalniji padež od vokativa. a) TOČNO b) NETOČNO 14) Koje su rečenice u vokativu točno napisane? a) Sretan ti rođendan Ivane! b) Ti si Ivane najbolji učenik. c) Gospodine Perić, kako ste došli na posao? d) Marta, dođi sutra na trening! e) Gospođo Hvizdak, dobili ste posao. 15) Što je subjekt u sljedećoj rečenici: "Djevojčica iz Afganistana" roman je o djevojčici Parvani i njenoj obitelji. a) Parvana b) roman c) Djevojčica iz Afganistana

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?