If I _____________( not be) allergic to cats, I______________(have) at least two of them., What_____________(you do) with the money if you ____________(win) on the lottery?, If I________________(be) you, I______________(not go) out with that man., If I _____________(meet) the Queen of England, I _____________________ (say)hello., If I _______________(have) his number, I ___________________ (call) him., If I _______________(be) you, I ________________(get) a new job., If I _____________(speak) perfect English, I ___________(get) a good job., If we____________(live) in Mexico, I __________(speak) Spanish., She__________(be) happier if she_____________(have) more friends., They_________(have) more money if they_____________(not buy) so many things..

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?