1) O kterou část Československa jsme přišli po 2. svět. válce? a) o Slezsko b) o Podkarpatskou Rus c) o Slovensko 2) Která strana se dostala k moci po válce? a) Demokratická b) Nacistická c) Komunistická 3) Když vládne jen 1 strana, je to: a) totalita b) demokracie c) nacismus 4) Tato strana: (označ 4 správné odpovědi) a) nutila všechny lidi pracovat b) zrušila školní docházku c) zabavila soukromý majetek d) zavedla placení školného e) omezila svobody lidí f) zakázala soukromé podnikání 5) V roce 1968 nás přijela okupovat vojska a) Americká b) Sovětská c) Německá 6) Co byla StB? a) Státní budova b) Státní blok c) Státní bezpečnost 7) Kdo byl Jan Palach? a) Prezident po 2. svět. válce b) Student, který se upálil na protest proti režimu c) Spisovatel 8) 17. listopadu 1989 proběhla: a) jemná revoluce b) sametová revoluce c) tvrdá revoluce 9) Jak lidé protestovali? a) házeli vejce b) stříleli c) cinkali klíči 10) Po revoluci nastoupila konečně: a) demokracie b) totalita c) komunismus 11) Prezidentem Československa se po revoluci stal: a) Miloš Zeman b) TG Masaryk c) Václav Havel 12) Československo se v roce 1993 rozdělilo na: a) Česko a Slovensko b) Česko a Moravu a Slovensko c) Československo a Moravu 13) Česká republika je součástí: a) jen EU b) NATO a EU c) jen NATO 14) Označ vlajku Evropské unie a) b) c)

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?