Tom ____ dark hair. I ____ blond hair. You ____ a book. My brother ____ a pen. Lucy ____ a big mouth. I ____ big ears. He ____ a little nose. You ____ little mouth. I ____ blue eyes. My dad ____ green eyes. I ____ a red pen. He ____ two green pens. My mother ____ long hair. I ____ long hair too.

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?