HAVE GOT: I ___ a new bike., We ___ a dog., Mary and Suzie ___ dolls., Dogs ___ tails., My friends ___ mobile phones., They ___ an old house., Tom and John ___ a horse., You ___ a brother., We ___ a parrot., Lions ___ big teeth., HAS GOT: He ___ a cat., She ___ a sister., It ___ a big mouth., The cat ___ green eyes., My mum ___ a red dress., Tony ___ a hamster., Jane ___ an MP3 player., Sam ___ a DVD player., My sister ___ a doll., Dad ___ short hair.,

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?