Najdi si 3 věci na které se tento týden těšíš., Každému, koho dnes potkáš, řekni něco hezkého., Jdi dnes na vycházku a všimni si alespoň 5ti krásných věcí., Naplánuj si nějakou zábavnou aktivitu a pozvi k ní i ostatní., Udělej si dnes čas pro sebe., Rozpohybuj své tělo: Věnuj dnes 10 minut aktivnímu pohybu., Dnes odlož mobil aspoň na hodinu v kuse., Usměj se na každého, koho potkáš., Poděkuj člověku, kterému jsi vděčný a řekni mu proč a za co., Bud’ k sobě shovívavý, pokud uděláš nějakou chybu., Bud’ shovívavý k člověku, který udělá chybu., Co je tvým životním cílem? Udělej dnes k němu krok., Napiš si seznam věcí, za které jsi vděčná a proč., Alespoň hodinu před spaním odlož mobil a počítač a nepoužívej je., Ozvi se kamarádovi, se kterým už dlouho nejsi v kontaktu., Raději se snaž druhé povzbudit než jim kazit náladu., Dej se do řeči s člověkem, kterého často potkáváš., I když něco bude těžké, hledej, co je na tom dobré., Vyber jednu ze svých silných stránek a najdi způsob, jak ji dnes využít., Dej si 5 minut sezení v klidu, tichu a dýchej z hluboka., Projdi se dnes jinou cestou než normálně a všímej si okolí., Jdi spát ve 22:00., Jdi spát před 22. hodinou., Jdi spát nejpozději ve 22:30., Vstaň zítra o 10 minut dřív., Vstaň zítra o 10 minut dřív a využij je k rozjímání nad tím, co tě celý den čeká., Vstaň zítra o 10 minut dřív a udělej si rozcvičku., Nachystej si večer všechny věci, a zítra ráno můžeš zůstat o 5 minut déle v posteli ;-)., Večer před spaním si projeď celý den a zkus si říct 3 věci, co se ti povedly a 3, které se ti nepovedly a jak by se daly napravit., Nauč se něco nového a sdílej to s ostatními., Vystup dnes ze své komfortní zóny. Udělej něco, co se ti nechce., Zeptej se ostatních, co si v poslední době užili., Napiš někomu dopis., Pošli někomu pohled., Napiš zprávu někomu, koho to potěší., Přečti si dnes úryvek z Bible., Věnuj 15 minut modlitbě nebo bytí v tichu sám se sebou., Večer věnuj 10 minut před spaním rekapitulaci celého tvého dne., Odpusť člověku, který ti ublížil., Existuje někdo, kdo ti ublížil a dokážeš mu odpustit? Pokud ano – udělej to, pokud ne – proč?, Trápí tě něco? Vyhledej někoho, s kým si o tom můžeš promluvit (kamarád, rodiče, učitel, kněz, řeholnice...)., Neboj se dnes požádat někoho o pomoc., Uvědom si, kolik věcí a jaké vnímáš od druhých jako samozřejmost a najdi způsob, jak projevit vděčnost., Co pro Tebe dělají druzí a ty to vnímáš jako samozřejmé? Poděkuj jim za to., Dnes si zkus na nic nestěžovat., Na co si nejčastěji stěžuješ? Zkus se tomu dnes vyhnout., Je nějaké slovo, které používáš často i bezmyšlenkovitě? Uvědom si ho a zkus ho dnes ze svého slovníku vymazat., Máš nějaký zlozvyk? Zkus ho dnes omezit., Vyhni se dnes sebelítosti a vnitřního stěžování si na druhé., Zřekni se části času pro sebe a věnuj ho někomu, kdo ho potřebuje., Zpytuj svědomí, co se ti dnes nedařilo, co jsi dnes udělal, řekl, projevil špatně nebo neohrabaně či neempaticky?, Nedívej se dnes na žádný film, seriál, video, tiktok nebo reels., Zřekni se dnes zvědavosti a zajímej se jen o to, co opravdu potřebuješ vědět., Místo pomlouvání řekni o dotyčném něco hezkého., Pokud nemáš, co dobrého říct o druhém, raději mlč., Zkus pro dnešek co nejvíce omezit sociální sítě., Zřekni se svého pohodlí a udělej něco, co už dlouho odkládáš nebo se ti do toho nechce., Zřekni se dnes smutného nebo utrápeného výrazu., Dnes se zřekni sladkostí a pochoutek., Prokaž někomu drobnou službu tak, aby o tom nikdo nevěděl., Řekni druhému slovo, které povzbudí i když se ti nechce nic říkat., Pomodli se za tvou rodinu. (Neumíš se modlit? Prostě jim přej dobro; vyslov nahlas, co si pro ně přeješ…), Pomodli se za své kamarády. (Neumíš se modlit? Prostě jim přej dobro; vyslov nahlas, co si pro ně přeješ…), Pomodli se za své učitele. (Neumíš se modlit? Prostě jim přej dobro; vyslov nahlas, co si pro ně přeješ…), Pomodli se za lidi, kteří ti jsou nesympatičtí. (Neumíš se modlit? Prostě jim přej dobro; vyslov nahlas, co si pro ně přeješ…), Daruj svému kamarádovi svůj čas, namísto času na mobilu., Udělej druhému radost., Zajdi na hřbitov vzpomenout na zemřelé. Buď na někoho z tvých blízkých nebo na někoho, na koho nikdo nevzpomíná., Dnes si na nic nestěžuj., Snaž se dnes promýšlet všechno dřív, než to vyslovíš., Zorganizuj něco, co tě baví, pro alespoň 5 dalších lidí., Sepiš si 10 věcí, které jsou pro Tebe náročné a promysli, co by je mohlo ulehčit., Jaké jsou tvé schopnosti a dovednosti? Jak je můžeš využít pro druhé?, Co je smyslem Tvého života? (Pokládej si během celého dne tuto otázku a hledej na ni odpověď.), Co tě v tvém životě nejvíce zajímá? Máš něco, co tě opravdu baví a naplňuje? Jak na svém zájmu pracuješ a kolik času mu věnuješ?, Sepiš si seznam věcí, které děláš a uspořádej si je do žebříčku hodnot. Nejprve podle tvých preferencí, co tě baví a naplňuje a pak podle toho, jak jsou důležité z celkového životního pohledu. Liší se tyto žebříčky?, Kdo jsi? (Odpovídej si dnes na tuto Otázku a nezůstávej jen u jednoduchých odpovědí), Udělej si test tvého temperamentu a popřemýšlej, jak tě tvůj temperament v životě ovlivňuje., Existuje 5 jazyků lásky – způsoby, jakými lásku vyjadřuješ nebo přijímáš vyjádření. Najdi si je a prozkoumej, který je ten tvůj., Sepiš si činnosti, které každý den děláš a připiš k nim i čas, kolik jim věnuješ. Potom se nad seznamem zamysli a zkus udělat změnu. Př. Upravit čas, vyškrtnout aktivitu nebo naopak něco přidat…, Jsi na něčem závislý? Opravdu to k životu potřebuješ a v takovém množství? Udělej krok ke změně a danou činnost omez., Co v životě plánuješ a co děláš pro dosáhnutí plánů? Sepiš si seznam plánů a konkrétní kroky, co je třeba udělat., Vyber si dnes jednoho člověka v tvém okolí a snaž se mu dělat dobro tak, aby to nepoznal., Co děláš pro druhé? (Přemýšlej dnes o této otázce.), Jak komunikuji s druhými? Co mě v komunikaci nejvíce ovlivňuje?, Neutíkej dnes z nepříjemných situací., Co je pro tebe v komunikaci nejtěžší? Dnes na tom zapracuj a zkus to do své komunikace přidat/odebrat/omezit/posílit…, Týdenní úkol:Co je tvůj největší zlozvyk? Jak jej můžeš eliminovat?, Týdenní úkol: Zajdi tento týden ke zpovědi. Pokud ke zpovědi nechodíš, zkus se tento týden podívat na svůj život a řekni si, co děláš dobře, co špatně, v čem jsi se zlepšil., Týdenní úkol: Každé ráno vstaň o 10 minut dříve a dej si ranní rozcvičku., Týdenní úkol: Rozpohybuj své tělo každodenní 10ti minutovou aktivitou., Dnes si na nic nestěžuj., Uvědom si, kolik věcí a jaké vnímáš od druhých jako samozřejmost a najdi způsob, jak projevit vděčnost., Vyber jednu ze svých silných stránek a najdi způsob, jak ji dnes využít., Večer před spaním si projeď celý den a zkus si říct 3 věci, co se ti povedly a 3, které se ti nepovedly a jak by se daly napravit., Vystup dnes ze své komfortní zóny., Udělej si dnes čas pro sebe., Dnes odlož mobil aspoň na hodinu v kuse., Projdi se dnes jinou cestou než normálně a všímej si okolí., Jdi spát ve 22:00..

Postní RESTART

podle

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?