If I ____ lots of money, I ____ a new car. (Kdybych vyhrál hodně peněz, koupil bych si nové auto.) My parents ____ mad if I ____ a tattoo. (Moji rodiče by se zbláznili, kdybych měl tetování.) If I ____ Phil's address, I ____ him a postcard from here. (Kdybych věděl Philovu adresu, poslal bych mu odtud pohled.) If you ____ smoking, you ____ lots of money. (Kdybys přestal kouřit, ušetřil bys spoustu peněz.) If you ____ cycling or swimming more often, you ____ healthier. (Kdybys chodil častěji plavat nebo jezdit na kole, byl bys zdravější.) If I ____ the 7:00 train, I ____ a bus. (Kdybych zmeškal vlak v 7 hodin, jel bych autobusem.) You ____ better marks at school if you ____ harder. (Dostával bys lepší známky, kdyby ses učil víc.) If we ____ nearer my grandma, we ____ her more often. (Kdybychom bydleli blíž babičce, navštěvovali bychom ji častěji.) If I ____ a wallet in the street, I ____ it back. (Kdybych našel na ulici peněženku, vrátil bych ji.) If I ____ a car accident, I ____ the police and the ambulance. (Kdybych viděl dopravní nehodu, zavolal bych policii a záchranku.) I ____ that jacket if it ____ cheaper. (Koupil bych si tu bundu, kdyby byla levnější.) If he ____ English more slowly, I ____ him better. (kdyby mluvil anglicky pomaleji, rozuměl bych mu lépe.)

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?