FACE-TVÁŘ - sklesnutí jednoho koutku, ARM-RUKA - jednostranné oslabení ruky, SPEECH-ŘEČ - potíže s mluvením, TIME-ČAS - rychlé zavolání na 155,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?