1) jedna celá dvě desetiny a) 1,002 b) 1,02 c) 1,2 d) 2,1 2) jedna celá dvě setiny a) 1,002 b) 2,1 c) 1,02 3) jedna celá dvě tisíciny a) 2,1 b) 1,002 c) 1,02 4) dvě celé jedna desetina a) 2,01 b) 2,1 c) 1,2 5) dvě celé jedna setina a) 2,01 b) 2,1 c) 1,02 6) dvanáct celých, jedna setina a) 1,002 b) 1,02 c) 12,01 7) dvanáct celých osm setin a) 12,8 b) 12,08 c) 12,008 8) devět celých, čtyři tisíciny a) 9,4 b) 9,04 c) 9,004 9) pět celých, dvanáct setin a) 512,00 b) 5,12 c) 5,012 10) osmdesát celých třináct tisícin a) 8,13 b) 80,13 c) 80,013 11) čtyři celé čtyři desetiny a) 4,4 b) 4,04 c) 44,0

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?