Prawda: Przymiotnik to odmienna część mowy., Przymiotnik odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie?, Przymiotnik odmienia się przez przypadki., Przymiotnik odmienia się przez liczby: pojedynczą i mnogą., Przymiotnik nazywa cechy osób, rzeczy, zjawisk, roślin, zwierząt, miejsc i pojęć., W liczbie mnogiej przymiotnik przyjmuje rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy., W liczbie pojedynczej przymiotnik odmienia się przez rodzaje: męski, żeński i nijaki., Przymiotnik określa rzeczownik., Fałsz: Przymiotnik nie odmienia się przez przypadki., Przymiotnik odpowiada na pytania: kto? co?, Przymiotnik w liczbie mnogiej może występować w rodzajach: męskim, żeńskim i nijakim., Przymiotnik nazywa czynności.,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?