Měkké souhlásky: d-vadlo, př-běh, straš-dlo, jmenuj- se, květ-na, oč-, koš-k, kraj-na, n-kdo, d-vka, Tvrdé souhlásky: d-m, plavk-ně, důchodk-ně, tuk-, novin-, k-vadlo, k-tara, úter-, poch-bovat, prysk-řice,

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?