1) Co znamená zkratka FMEA? a) Fictitious Mode and Effect Analysis b) Failure Mode and Effect Analysis c) Fatal Mode and Effect Analysis 2) Jaké mohou být formy metody FMEA? a) Konstrukce, proces, výrobek b) Proces, nápad, výrobek c) Nápad, konstrukce, výrobek 3) Co nepatří mezi výhody FMEA? a) Zmírnění prevence výskytu vad b) Ušetří nám problémy, čas a náklady c) Nepotřebujeme všechny informace o výrobku/procesu 4) Co znamená RPN číslo? a) Reverse Polish notation b) Regional Paddling Network c) Risk profile number 5) Je metoda FMEA časově náročná? a) ano b) ne

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?