1) přípona - učitelka a) telka b) itelk c) itelka 2) koncovka - učitelka a) a b) ka c) nemá koncovku 3) koncovka - zahradníkovi a) hrad b) ník c) ovi 4) přípona - letuška a) let b) ušk c) ka 5) kořen - výstavba a) vý b) stav c) ba 6) předpona - předměstí a) před b) měst c) í 7) koncovka - hradby a) hrad b) by c) y 8) koncovka - letadlo a) dlo b) o c) adlo 9) koncovka - rybník a) ník b) k c) nemá koncovku 10) koncovka - červená a) ná b) á c) nemá koncovku 11) kořen - lesklý a) les b) leskl c) lesk 12) předpona - vychovatel a) vy b) vych c) nemá předponu 13) kořen - podvodník a) vod b) podvod c) vodník 14) koncovka - rozmluvit a) t b) it c) vit 15) koncovka - prastarý a) rý b) ý c) nemá koncovku 16) kořen - lyžařka a) lyžař b) lyža c) lyž

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?