y / ý: spící s_sel, prvorozený s_n, nas_cené bříško, s_rové maso, s_rová pomazánka, s_chravý podzim, listy us_chaly, Pepa je můj s_novec, nenas_tný Otesánek, smradlavý s_reček, houba s_rovinka, zámek S_chrov, studny v létě vys_chají , s_korka modřinka, s_ček je malá sova, s_slí nora, nas_sloval si zásoby na zimu, had i husa s_čí, ledovka pos_paná pískem , s_pka na obilí, rozs_pala korále, os_pal se po jahodách, vys_pej ty odpadky, s_pký sníh, plyn tiše zas_čel, s_rovátka z mléka, i / í: s_ra ostře zapáchá, zapal to s_rkou, po nemoci sotva s_pal , s_lný jako lev , Bivoj byl s_lák, jel po s_lnici, vzpírání je s_lový sport, lodní s_réna, nepřehledná s_tuace, s_tko na čaj, panelákové s_dliště, kouřový s_gnál, svatební s_ň, s_lonové punčochy,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?