Volha, Dněpr, Dunaj, Rýn, Labe, Odra, Ladožské jezero, Visla, Pád, Oněžské jezero.

Vodstvo Evropy - řeky, jezera, 5. tř

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?