SO, SA, SE, SI, SU, SY, MO, MA, ME, MI, MU, MY, LO, LA, LE, LI, LU, LY, PO, PA, PE, PI, PU, PY, JO, JA, JE, JI, JU, TO, TA, TE, TI, TU, TY, DO, DA, DE, DI, DU, DY, RO, RA, RE, RU, RY, NO, NA, NE, NU, NY, NI, KO, KA, KE, KU, KY, ZO, ZA, ZE, ZU, ZI, ZY.

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?