1) Is it a dinosaur? a) Yes, it is. b) No, it isn´t. 2) Is it a teddy bear? a) Yes, it is. b) No, it isn´t. 3) Is it a lorry? a) Yes, it is. b) No, it isn´t. 4) __ __ a train? Yes, it is. a) Is it b) It is 5) Is it a doll? No, it ________. a) is b) isn´t 6) Is it a car? Yes, ___ is. a) is b) it c) isn´t.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?