1) Perad koja ima tamno meso je: a) kokoši, patke, guske b) patke, guske, biserke c) kokoš, pura, biserka d) patke, guske, golubovi 2) Mladi kastrirani pijetao star do jedne godine zove se : a) ambroks b) nerast c) gusan d) kopun 3) Pilići, kokoši, pure, patke, guske, pitomi golubovi i biserke su: a) perad b) divljač c) ribe d) stoka za klanje 4) Karakteristike mesa mlade peradi su : ( dva su odgovora točna ) a) deblji sloj masnog tkiva ispod kože b) glatka, napeta koža i sitne pore c) meka i elastična hrskavica na prsima d) tvrda prsna kost 5) Kokošje meso se stavlja u promet kao mlada piletina, piletina, mlado kokošje meso i.... a) staro pačje meso b) staro kokošje meso c) staro guščje meso d) staro pureće meso 6) Izbacite uljeza! ( jedan je odgovor pogrešan ). Kod gusaka se NE cijeni: a) jetra b) pluća c) perje d) meso 7) Zaklana i očišćena perad smije se prodavati samo nakon veterinarskog pregleda. a) TOČNO b) NETOČNO 8) Prepoznajte životinju na slici! a) patka b) biserka c) golub d) guska e) kokoš 9) Nadaleko poznati kineski specijalitet vezan uz crnomesnu perad zove se : a) biftek b) steak c) guščja jetra d) pekinška patka 10) Meso peradi se prema Pravilniku razvrstava u: a) klasu A ili klasu B b) Kategoriju A ili kategoriju B c) razred A ili razred B 11) Na kojoj temperaturi se čuva svježe meso peradi? a) -12 stupnjeva C b) 0 stupnjeva C c) -18 stupnjeva C d) -2 do 4 stupnjeva C 12) Meso crnomesne peradi je ( dva su odgovora točna ): a) lako probavljivo i zasitno b) masno meso c) teže probavljivo i zasitno d) nemasno meso 13) Meso pura koje se koristi za odreske je: a) prsa b) batak c) zabatak d) krila 14) Koja se ptica nalazi na slici? a) pura b) patka c) kokoš d) biserka e) golub

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?