1) Grčki βıβλία znači: a) knjižice b) spis c) svitak 2) Stari zavjet sadrži: a) 46 knjiga b) 64 knjige 3) Novi zavjet ima: a) 27 knjiga b) 74 knjige 4) Biblija je djelo: a) Jednoga čovjeka b) Više ljudi 5) Biblija je izvorno napisana na: a) Hebrejskom, aramejskom i grčkom. b) Grčkom c) Latinskom 6) Prijevod na grčki zove se: a) Stari zavjet b) Septuaginta 7) 2. prijevod biblije, nazvan Vulgata, iz 4.st.n.Kr., bio je na: a) Latinskom b) Hebrejskom 8) Za Vulgatu je najvećim dijelom zaslužan: a) sv. Jeronim b) sv. Augustin 9) Biblija je najprevođenija knjiga na svijetu. a) Točno b) Netočno 10) Novi zavjet obuhvaća: a) 4 evanđelja, Djela apostolska, poslanice apostola b) Postanak svijeta, proročke knjige... 11) Evanđelje, lat. evangelium, znači: a) Radosna vijest b) Poučavanje

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?