obědvám - 1. os., č .j., čas přít., počkali - 3. os., č. mn., čas min., budete běhat - 2. os., č. mn., čas bud., spát - neurčité sloveso, budu procvičovat - 1. os., č. j., čas bud., čekali jsme - 1. os., č. mn., čas min., poznali jste - 2. os., č. mn., čas min., ohýbáš - 2. os., č. j., čas přít.,

Spoj správné tvary sloves

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?