epika - má děj, lyrika - zachycení pocitů a nálad, drama - scénické poznámky, jednání, výstup, poesie - sloka, rým, verš, báseň, próza - věta, kapitola, verš - řádek v básni, rým - zvuková schoda na konci verše,

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?