1) Što je tekući račun? a) transakcijski i multivalutni račun b) najčešći platni sustav 2) Što je POS terminal? a) sustav plaćanja na prodajnim mjestima b) uređaj za podizanje gotovine 3) Korisnici tekućeg računa mogu biti sve: a) punoljetne osobe b) maloljetne osobe c) punoljetne i maloljetne osobe pod skrbništvom 4) Debitna kartica je sredstvo bezgotovinskog plaćanja a) točno b) netočno 5) Što je IBAN? a) tajni identifikacijski broj b) međunarodni broj transakcijskog računa korisnika platnih usluga u kreditnoj instituciji 6) Stanje računa je a) trenutačno novčano stanje na računu ili vrijednost sredstava koja se nalaze na računu b) svaki poslovni događaj koji stvara promjenu na računu 7) Štedni račun je a) osnovni račun za građane putem kojega ostvaruju dnevne transakcije b) račun na kojem klijenti drže i oročavaju višak financijskih sredstava 8) Tekući račun je osnovni račun za poslovanje banaka s građanima a) točno b) netočno 9) PIN je a) uređaj za podizanje gotovinne b) osobni i tajni identifikacijski broj korisnika 10) Opunomoćenik po tekućem računu ne može (2 odgovora) a) podizati novac s bankomata b) ugovoriti trajni nalog c) zatvoriti račun d) plaćati karticom 11) Pasivne kamate su: a) kamate koje banka plaća klijntuna sredstva u sklopu pozitivng stanja na računu b) kamate koje plaća klijent banke 12) Aktivne kamate su: a) kamate koje plaća klijent banke b) kamate koje plaća banka klijentu za sredstva na računu 13) Dopušteni minus naziva se još i: a) kratkoročni kredit po tekućem računu b) debitni račun

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?