1) Koupil jsem dárek pro: a) ni b) ní c) ji d) jí 2) Půjdu do kina s a) ním b) nim c) něm 3) POmoz a) mi b) mě c) mně 4) Řekni ......, co máš rád a) mně b) mě c) mi 5) .....................psa se nebojím a) ho b) němu c) jeho 6) O..................nechci mluvit a) ňom b) něm c) ním d) něho 7) To je dítě, .....................se každý bojí a) které b) kterého c) kterému 8) Ke ...........................obědu dostanete pití zdarma a) každého b) každému c) každé 9) Ke ...................přátelům buď milý a) všeho b) všemu c) všech d) všem 10) Moc dobře ..................., co nemáš rád. a) znám b) umím c) vím

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?