thirty-five, ninety-six, fifty, eighty-two, thirty-six, seventeen, twenty, twelve, eleven, thirteen, thirty, nine, eight, two, forty, twenty-seven, nineteen, eighty-eight, three, thirty-seven, eighteen, eighty, forty-nine, one.

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?