Besserer Unterricht im Handumdrehen
volatile memory - pamięć ulotna, dynamic memory - pamięć dynamiczna, zostać utracone - vanish, periodycznie odczytywane i zapisywane - periodically re-read and re-written, pamięć statyczna - static memory, odświeżana - refreshed, pamięć zewnętrzna - off-line storage, pamięć usuwalna - disconnected storage, nośnik - media/ medium, dostęp - access, ponownie skonfigurować - reconfigure, binarny/ zero- jedynkowy - binary,

Vorlage ändern

Interaktive Aufgaben

Bestenliste

Ähnliche Aktivitäten der Gemeinschaft

Vorlage ändern

Interaktive Aufgaben