นอน noon, ไป bpai, มา maa, กิน gin, (รับประ)ทาน taan , ดื่ม düüm , เข้าใจ kau-djai, รัก rag, ชอบ tschoob , ทำ tam,

Bestenliste

Motiv

Einstellungen

Vorlage ändern

Interaktive Aufgaben

Soll die automatisch gespeicherte Aktivität wiederhergestellt werden?