นอน noon, ไป bpai, มา maa, กิน gin, (รับประ)ทาน taan , ดื่ม düüm , เข้าใจ kau-djai, รัก rag, ชอบ tschoob , ทำ tam,

Lektion 4_(Wortschatz 1)

Bestenliste

Visueller Stil

Einstellungen

Vorlage ändern

Soll die automatisch gespeicherte Aktivität wiederhergestellt werden?