ฟัง fang, พูด puud , อ่าน aan , เขียน kiian, ได้ยิน dai-jin, จะ dscha, คิดถึง kid-tüng, อย่า jaa, ห้าม haam, เคย kööi,

Bestenliste

Motiv

Einstellungen

Vorlage ändern

Interaktive Aufgaben

Soll die automatisch gespeicherte Aktivität wiederhergestellt werden?