ฟัง fang, พูด puud , อ่าน aan , เขียน kiian, ได้ยิน dai-jin, จะ dscha, คิดถึง kid-tüng, อย่า jaa, ห้าม haam, เคย kööi,

Lektion 4_ (Wortschatz 2)

Bestenliste

Visueller Stil

Einstellungen

Vorlage ändern

Soll die automatisch gespeicherte Aktivität wiederhergestellt werden?