อยาก/ jaag, ต้องการ/ dtoong-gaan , หยุด/ jud, โกหก/ gOOhOg, ถาม/ taam , ตอบ/ dtoob, ดู/ duu, เห็น/ hen, รู้/ ruu, รู้จัก/ ruu-dschag, เรียน/ riian, เล่น/ len,

Lektion 6: Verben 2 (Wortschatz 1)

Bestenliste

Visueller Stil

Einstellungen

Vorlage ändern

Soll die automatisch gespeicherte Aktivität wiederhergestellt werden?