หัวเราะ/ huua-ro, ร้องไห้/ roong-hai, ยืน/ jüün, นั่ง/ nang, เดิน/ döön, วิ่ง/ wing, ทำงาน/ tam-ngaan, ทำอาหาร/ tam aa-haan, สั่ง/ sang, เอา/ au,

Lektion 6: Verben 2 (Wortschatz 2)

Bestenliste

Visueller Stil

Einstellungen

Vorlage ändern

Soll die automatisch gespeicherte Aktivität wiederhergestellt werden?