ตื่นนอน/ dtüün-noorn, ล้างหน้า/ laang naa, อาบน้ำ/ aab-naam, ไดร์ผม/ dai pOm, หวีผม/ wii pOm, ทานอาหารเช้า/ taan aa-haan tschaau , แปรงฟัน/ bprääng fan, แต่งตัว/ dtäng dtuua, เข้าห้องน้ำ/ kau horng naam , เก็บที่นอน/ geb tii-noorn, รอรถ/ roor rOd, ไปโรงเรียน/ bpai rOOng-riian,

Lektion 8: (Wortschatz 1)

Bestenliste

Visueller Stil

Einstellungen

Vorlage ändern

Soll die automatisch gespeicherte Aktivität wiederhergestellt werden?