วัด/ wad, โบสถ์/ bOOd, ทะเล/ ta-lee, ภูเขา/ puu-kau, ป่า/ bpaa, โรงหนัง/ rOOng-nang, ร้าน/ raan, อาหาร/ aa-haan , ร้านอาหาร/ raan aa-haan , ร้านไอศกรีม/ raan ice cream (ai-dtim), ร้านกาแฟ/ raan gaa-fää, ห้าง/ haang ,

Lektion 7: Ort 1 (Wortschatz 2)

Bestenliste

Visueller Stil

Einstellungen

Vorlage ändern

Soll die automatisch gespeicherte Aktivität wiederhergestellt werden?