อยากได้/ jaag-daai, ต้อง/ dtorng, ….ได้/ daai, ...ไม่ได้/ mai daai, ลอง/ loorng, แม่ค้า/ mää-kaa, พ่อค้า/ poor-kaa, ลูกค้า/ luug-kaa, สวัสดี/ sa-wad-dii, ขอบคุณ/ koorb-kun, ลด/ lod,

Lektion 10: Wortschatz 1

Bestenliste

Visueller Stil

Einstellungen

Vorlage ändern

Soll die automatisch gespeicherte Aktivität wiederhergestellt werden?