สี/ sii, สีน้ำเงิน/ sii nam-ngön, สีขาว/ sii kaau, สีชมพู/ sii tschOm-puu , สีเหลือง/ sii-lüüang, สีเขียว/ sii kiiau , สีฟ้า/ sii faa, สีดำ/ sii dam, สีม่วง/ sii muuang, สีส้ม/ sii sOm, สีเทา/ sii tau, สีน้ำตาล/ sii nam-dtaan, สีแดง/ sii dääng,

Bestenliste

Motiv

Einstellungen

Vorlage ändern

Interaktive Aufgaben

Soll die automatisch gespeicherte Aktivität wiederhergestellt werden?