Σωστό: Οι δάσκαλοι του Γένους δίδασκαν σε σχολεία,σε ναούς και σε δημόσιους χώρους., Ο Νεοελληνικός διαφωτισμός ενίσχυσε τη θέληση του ελληνικού λαού να αγωνιστεί για την ελευθερία του., Αρκετοί δάσκαλοι του γένους ήταν ή έγιναν αργότερα κληρικοί., Λάθος: Το κήρυγμα του άγιου Κοσμά του Αιτωλού δεν είχε επιρροή στον υπόδουλο ελληνικό λαό., Η "Γεωγραφία Νεωτερική" γράφτηκε στην καθαρεύουσα, Η "Ελληνική Νομαρχία" γράφτηκε απο τον Ρήγα Βελεστινλή.,

Οι δάσκαλοι του Γένους κεφάλαιο Β7

Bestenliste

Visueller Stil

Einstellungen

Vorlage ändern

Soll die automatisch gespeicherte Aktivität wiederhergestellt werden?