Besserer Unterricht im Handumdrehen
Izračunaj umnožak 535 i najvećeg dvoznamenkastog broja!, 23575x12=, Koliki je umnožak 26788 i 33?, Zbroj brojeva 2304 i 1212 uvećaj 7 puta!, Razliku brojeva 76109 i 25008 uvećaj 12 puta!, 33656x29=, Koliki je umnožak najvećeg troznamenkastog i najvećeg dvoznamenkastog broja?, Umnožak brojeva 31868 i 4 uvećaj za umnožak brojeva 22644 i 35., Umnožak brojeva 963 i 78 umanji za umnožak brojeva 345 i 23., 20863x39=, 6875x37=, Ako u kazalištu ima 32 reda, a u svakom redu 52 sjedala, koliko ima sjedećih mjesta?, Broj 5340 umanji za umnožak brojeva 236 i 4., Broj 776 uvećaj za umnožak brojeva 3544 i 27. , 96532x9=, Koliko jedan dan ima minuta?, Koliko jedan sat ima sekundi?, Umnožak brojeva 456 i 33 umanji ta razliku brojeva 233 i 5. , Ako automobil u jednom satu prijeđe 578 km, koliko kilometara prijeđe za 36 sati?, 987x43=.

Motiv

Einstellungen

Bestenliste

Glücksrad ist eine Vorlage mit offenem Ende. Es generiert keine Punkte für eine Bestenliste.

Vorlage ändern

Interaktive Aufgaben