1) II.Bayezid'in oğlu, Kanuni Sultan Süleyman'ın babası olan Osmanlı padişahı kimdir? a) Yavuz Sultan Selim b) I. Bayezid c) IV. Murat d) Genç Osman 2) Osmanlı'da halifelik ne zaman kaldırılmıştır? a) 3 Mart 1922 b) 1 Kasım 1922 c) 3 Mart 1924 d) 23 Nisan 1920 3) Osmanlı tarihçileri tarafından Oğuz Kağan olarak adlandırılan Metehan'ın ne zaman vefat ettiği bilinmektedir? a) MÖ 286 b) MS 453 c) MS 211 d) MÖ 174 4) Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir? a) Çanakkale Savaşı b) Sakarya Meydan Savaşı c) Kütahya-Eskişehir Savaşları d) Kafkas Savaşı 5) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nda ittifak grubunda yer almamıştır? a) Avusturya-Macaristan b) Almanya c) Osmanlı Devleti d) Rusya 6) Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yıkılış yılları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? a) 1299-1938 b) 1299-1922 c) 1040-1945 d) 1521-1922 7) Aşağıdakilerden hangisi bir Roma Kralı değildir? a) Remi b) Augustus c) Nero d) Claudius 8) Osmanlı Devleti hangi padişahın zamanında en geniş sınırlara ulaşmıştır? a) IV. Mehmed b) II. Selim c) Yıldırım Bayezid d) Fatih Sultan Mehmed 9) Atatürk'ün vefat ettiği yer neresidir? a) Selanik b) Anıtkabir c) Dolmabahçe Sarayı d) Samsun 10) Soyadı Kanunu, ne zaman yürürlülüğe girmiştir? a) 21 Haziran 1934 b) 2 Ocak 1935 c) 2 Temmuz 1934 d) 29 Ekim 1923

Motiv

Einstellungen

Bestenliste

Vorlage ändern

Interaktive Aufgaben

Soll die automatisch gespeicherte Aktivität wiederhergestellt werden?