3248 αποτελέσματα για 'gimnazija'

Les loisirs et les passe-temps
Les loisirs et les passe-temps Βρες τα ζευγάρια
Quelle heure est-il?
Quelle heure est-il? Αντιστοίχιση
Article partitif
Article partitif Ταξινόμηση κατά ομάδα
Verbe VOULOIR
Verbe VOULOIR Ταίριασμα
1st and 2nd conditional
1st and 2nd conditional Άνοιξε το κουτί
από
Meine Wohnung _ Adjektive
Meine Wohnung _ Adjektive Αντιστοίχιση
Paris et ses monuments
Paris et ses monuments Διάγραμμα με πινέζες
Verbe FINIR . 2e groupe
Verbe FINIR . 2e groupe Ταίριασμα
Article partitif
Article partitif Αεροπλάνο
Négation
Négation Τροχός της τύχης
Chiffres 1-100
Chiffres 1-100 Αντιστοίχιση
Apprendre le verbe VOULOIR
Apprendre le verbe VOULOIR Τροχός της τύχης
Countable or Uncountable nouns
Countable or Uncountable nouns Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Apprendre le verbe BOIRE
Apprendre le verbe BOIRE
Verbe VENDRE 3e groupe
Verbe VENDRE 3e groupe Ταίριασμα
Une journée
Une journée Ποια λέξη λείπει;
Qu`est-ce que j`aime manger et boire ?
Qu`est-ce que j`aime manger et boire ? Τροχός της τύχης
Subjekt
Subjekt Κουίζ
Verbe ACHETER
Verbe ACHETER Βρες το ταίρι
Il participio passato irregolare
Il participio passato irregolare Βρες το ταίρι
Biblija
Biblija Κουίζ
από
Fruits et légumes
Fruits et légumes Κατηγορίες
Održivi razvoj
Održivi razvoj Κατηγορίες
από
Mes goûts
Mes goûts Τροχός της τύχης
ãos, ões ou ães?
ãos, ões ou ães? Βρες τα ζευγάρια
από
Adverbes
Adverbes Κρυπτόλεξο
Le corps humains
Le corps humains Βρες τα ζευγάρια
Devinettes - Quel est son métier ?
Devinettes - Quel est son métier ? Βρες τα ζευγάρια
Le verbe ÊTRE
Le verbe ÊTRE Τροχός της τύχης
poznati sportaši i njihovi sportovi - Hrvatska
poznati sportaši i njihovi sportovi - Hrvatska Αντιστοίχιση
Vrednovanje kao učenje, Islamski v., 1. sr.
Vrednovanje kao učenje, Islamski v., 1. sr. Αντιστοίχιση
vokabular
vokabular Αντιστοίχιση
από
Afrique francophone
Afrique francophone Διάγραμμα με πινέζες
Qu'est-ce qu'il y a dans la maison ?
Qu'est-ce qu'il y a dans la maison ? Κατηγορίες
Verbe DEVOIR
Verbe DEVOIR Ταίριασμα
Crucipuzzle Natale e Capodanno
Crucipuzzle Natale e Capodanno Κρυπτόλεξο
Le verbe AVOIR
Le verbe AVOIR Τροχός της τύχης
Kartica tekućeg računa i žiro računa
Kartica tekućeg računa i žiro računa Σωστό ή Λάθος
Cankar - priložne rečenice
Cankar - priložne rečenice Ταξινόμηση κατά ομάδα
Ije ili je?
Ije ili je? Σωστό ή Λάθος
από
La mia camera
La mia camera Διάγραμμα με πινέζες
από
Les chiffres
Les chiffres Τροχός της τύχης
Verbe SAVOIR
Verbe SAVOIR Ταίριασμα
Apprendre le verbe s`appeler
Apprendre le verbe s`appeler Ταίριασμα
Apprendre le vocabulaire - J`ai mal ....
Apprendre le vocabulaire - J`ai mal .... Βρες τα ζευγάρια
Ponavljanje
Ponavljanje Τροχός της τύχης
Brazil
Brazil Βρες το ταίρι
από
Lirika - Lovro Grković
Lirika - Lovro Grković Κουίζ
actividades cotidianas
actividades cotidianas Αντιστοίχιση
από
Consecutio temporum (Slaganje vremena)
Consecutio temporum (Slaganje vremena) Κουίζ
από
kubizam, futurizam, orfizam
kubizam, futurizam, orfizam Αντιστοίχιση
από
Turizam u Hrvatskoj
Turizam u Hrvatskoj Λαβύρινθος
από
Profesiones
Profesiones Βρες τα ζευγάρια
από
Vrste psihičkih procesa
Vrste psihičkih procesa Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Homer_Odiseja_metrika
Homer_Odiseja_metrika Αντιστοίχιση
Couchsurfing ou Airbnb ? Le superlatif (Entre nous 2)
Couchsurfing ou Airbnb ? Le superlatif (Entre nous 2) Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Stereotipi
Stereotipi Αντιστοίχιση
Imperativo
Imperativo Μπαλόνια
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;