Κοινότητα

Barton

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

3923 αποτελέσματα για 'barton'

Level 3 Review: Spelling Rule Sort
Level 3 Review: Spelling Rule Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
Barton 3.10 Contractions
Barton 3.10 Contractions Αντιστοίχιση
Level 3 Spelling Rule Review
Level 3 Spelling Rule Review Κουίζ
Barton 4.2 Spelling Rule Quiz
Barton 4.2 Spelling Rule Quiz Κουίζ
Barton 2.5 Ch/ck/sh
Barton 2.5 Ch/ck/sh Αεροπλάνο
4.13 Vowel Teams
4.13 Vowel Teams Κουίζ
Barton 2.4 vowels: a, i, o, u
Barton 2.4 vowels: a, i, o, u Βρες το ταίρι
3.10 Contractions "your" vs. "you're"
3.10 Contractions "your" vs. "you're" Ποια λέξη λείπει;
4.3 "They're" vs. "Their" vs. "There"
4.3 "They're" vs. "Their" vs. "There" Κουίζ
4.10 Banana Rule spelling quiz
4.10 Banana Rule spelling quiz Κερδίστε ή χάστε το κουίζ
Barton 2.5 CK or CH
Barton 2.5 CK or CH Χτύπα το ποντίκι
Barton 4.7 Read these words
Barton 4.7 Read these words Ταξινόμηση κατά ομάδα
Sight Words (tricky pairs up to Barton level 4.4 )
Sight Words (tricky pairs up to Barton level 4.4 ) Κερδίστε ή χάστε το κουίζ
4.10 Identify and Classify Schwa sounds
4.10 Identify and Classify Schwa sounds Μπαλόνια
Barton 4.2 Syllable Division Rule #1
Barton 4.2 Syllable Division Rule #1 Ταξινόμηση κατά ομάδα
Barton Level 2: B, P, Q, or D?
Barton Level 2: B, P, Q, or D? Κερδίστε ή χάστε το κουίζ
Barton 4.11 Confident Rule
Barton 4.11 Confident Rule Κουίζ
 4.11 Confident rule: e or i?
4.11 Confident rule: e or i? Κουίζ
Barton 3.3 Lots of cards/toucans
Barton 3.3 Lots of cards/toucans Τυχαίες κάρτες
Barton 4.4 Music Trick
Barton 4.4 Music Trick Ταξινόμηση κατά ομάδα
Barton 2.3 Read these Phrases
Barton 2.3 Read these Phrases Ταξινόμηση κατά ομάδα
7.4 Vowel + R + Suffix, Drop, Double, Change rules
7.4 Vowel + R + Suffix, Drop, Double, Change rules Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
8.1-8.2 Vocabulary, Read all answers
8.1-8.2 Vocabulary, Read all answers Άνοιξε το κουτί
από
7.4 Prefix Definition Review
7.4 Prefix Definition Review Κουίζ
από
Barton 6-12 Consonant LE sort
Barton 6-12 Consonant LE sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
Barton 3.6 Watch Out Vowels
Barton 3.6 Watch Out Vowels Τηλεπαιχνίδι
/ch/ vs. /tr/ phoneme sort
/ch/ vs. /tr/ phoneme sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
5.6 BOOM Soccer
5.6 BOOM Soccer Τυχαίες κάρτες
3.11 read units don't be greedy
3.11 read units don't be greedy Τυχαίες κάρτες
Barton - Complete Level 3 Review
Barton - Complete Level 3 Review Κουίζ
Barton 4.5 Happy Rule
Barton 4.5 Happy Rule Κρεμάλα
Barton: Syllable Division 1 or 2
Barton: Syllable Division 1 or 2 Ταξινόμηση κατά ομάδα
Barton 4.6 Texas Blossom and Cancel Pencil (schwa)
Barton 4.6 Texas Blossom and Cancel Pencil (schwa) Μπαλόνια
Barton 5.8 #2
Barton 5.8 #2 Κρυπτόλεξο
Barton 7.3 sort Vowel-r or Silent e?
Barton 7.3 sort Vowel-r or Silent e? Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Barton 10.5 Dis & EX Families
Barton 10.5 Dis & EX Families Κερδίστε ή χάστε το κουίζ
από
Barton Sight Words 6.1
Barton Sight Words 6.1 Κρεμάλα
B6.12 correctly spelled word
B6.12 correctly spelled word Κουίζ
Barton 3.8 Units -ng -nk
Barton 3.8 Units -ng -nk Άνοιξε το κουτί
TNT and Miss Heather's Doubling Practice
TNT and Miss Heather's Doubling Practice Τηλεπαιχνίδι
3.8 Sight Words II
3.8 Sight Words II Βρες τα ζευγάρια
3.8 Sight Words I
3.8 Sight Words I Βρες τα ζευγάρια
Barton 4.2
Barton 4.2 Αντιστοίχιση
5.1 Sight Words II
5.1 Sight Words II Βρες τα ζευγάρια
4.1 Sight Words II
4.1 Sight Words II Βρες τα ζευγάρια
5.9 Sight Words I
5.9 Sight Words I Βρες τα ζευγάρια
Hit the /sh/ sound
Hit the /sh/ sound Χτύπα το ποντίκι
Barton 3.4 Blends and Digraph Blends
Barton 3.4 Blends and Digraph Blends Τηλεπαιχνίδι
Barton 4.10
Barton 4.10 Κρεμάλα
5.5 Sight Words II
5.5 Sight Words II Βρες τα ζευγάρια
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;