Κοινότητα

1st Grade

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'g1'

Whack-a-Mole  -AU & -AW
Whack-a-Mole -AU & -AW Χτύπα το ποντίκι
Digraph Missing Word
Digraph Missing Word Ποια λέξη λείπει;
από
Place Value:  Tens and Ones
Place Value: Tens and Ones Βρες το ταίρι
short/long vowel sorting
short/long vowel sorting Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Digraph Missing Word
Digraph Missing Word Ποια λέξη λείπει;
από
Addition
Addition Τροχός της τύχης
Counting by 10`ss
Counting by 10`ss Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
HOURS AND DAILY ROUTINE
HOURS AND DAILY ROUTINE Αντιστοίχιση
από
short a or long a
short a or long a Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Prepositions
Prepositions Τηλεπαιχνίδι
από
Words with ee
Words with ee Χτύπα το ποντίκι
από
Complete Sentence Sort
Complete Sentence Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Skip counting by 2,5,10
Skip counting by 2,5,10 Τηλεπαιχνίδι
από
Sentence Scramble
Sentence Scramble Ξεμπέρδεμα
από
TALKING ABOUT YOU (A1)
TALKING ABOUT YOU (A1) Άνοιξε το κουτί
από
Comprehension Wheel
Comprehension Wheel Τροχός της τύχης
από
The Water Cycle
The Water Cycle Διάγραμμα με πινέζες
από
Butterfly Life Cycle
Butterfly Life Cycle Τηλεπαιχνίδι
από
Sorting CVC words by ending
Sorting CVC words by ending Κατηγορίες
από
Words with ar
Words with ar Χτύπα το ποντίκι
από
Find the blend
Find the blend Τηλεπαιχνίδι
Contractions
Contractions Αντιστοίχιση
από
spinner cvc words
spinner cvc words Τροχός της τύχης
από
Pronouns
Pronouns Τηλεπαιχνίδι
από
ar and or sorting
ar and or sorting Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
addition
addition Αντιστοίχιση
1st grade word scramble
1st grade word scramble Αναγραμματισμός
από
Unscramble words with beginning BLENDS!
Unscramble words with beginning BLENDS! Αναγραμματισμός
από
-ay or -ai
-ay or -ai Ταξινόμηση κατά ομάδα
Place Value Match- Tens and Ones using Base Ten Blocks
Place Value Match- Tens and Ones using Base Ten Blocks Αντιστοίχιση
από
Frog Life Cycle
Frog Life Cycle Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
vowels
vowels Χτύπα το ποντίκι
από
Text Features
Text Features Διάγραμμα με πινέζες
Missing Numbers
Missing Numbers Ποια λέξη λείπει;
Blends
Blends Τηλεπαιχνίδι
από
Spin to Win -oa
Spin to Win -oa Τροχός της τύχης
από
Place Value
Place Value Τηλεπαιχνίδι
από
Word Problems - Fluency
Word Problems - Fluency Τηλεπαιχνίδι
από
am/an matching game
am/an matching game Βρες τα ζευγάρια
από
Nonsense Words
Nonsense Words Τυχαίες κάρτες
από
Long u
Long u Χτύπα το ποντίκι
από
Long i (i_e, igh, ie, e)
Long i (i_e, igh, ie, e) Χτύπα το ποντίκι
από
Compound Words
Compound Words Αντιστοίχιση
από
Nouns
Nouns Χτύπα το ποντίκι
από
Telling Time to the Hour and Half Hour
Telling Time to the Hour and Half Hour Αντιστοίχιση
Word Problems 2 - Fluency
Word Problems 2 - Fluency Άνοιξε το κουτί
από
Assessment- Graphing and Data
Assessment- Graphing and Data Κουίζ
από
Short Vowels
Short Vowels Ταξινόμηση κατά ομάδα
Representing Numbers in Multiple Ways 1.2B
Representing Numbers in Multiple Ways 1.2B Κουίζ
1st Grade Dolch Words
1st Grade Dolch Words Τροχός της τύχης
από
Bossy R: er, ur, ir
Bossy R: er, ur, ir Χτύπα το ποντίκι
από
What's My Form?
What's My Form? Ταξινόμηση κατά ομάδα
Bossy R Words
Bossy R Words Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
¿Qué tiempo hace?
¿Qué tiempo hace? Κουίζ
από
Fundations level 1 unit 1, 2, 3
Fundations level 1 unit 1, 2, 3 Ξεμπέρδεμα
Ten More/Less
Ten More/Less Βρες το ταίρι
από
ou/ow words
ou/ow words Χτύπα το ποντίκι
antonyms
antonyms Ταίριασμα
από
subtraction
subtraction Χτύπα το ποντίκι
από
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;