Κοινότητα

2nd Grade

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'g2'

y says long i
y says long i Τροχός της τύχης
από
consonant -le syllables
consonant -le syllables Κρυπτόλεξο
από
Double Consonants and ck
Double Consonants and ck Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Possessive Nouns
Possessive Nouns Κουίζ
από
short E open the box
short E open the box Άνοιξε το κουτί
από
QUESTIONS IN THE PAST (F2)
QUESTIONS IN THE PAST (F2) Άνοιξε το κουτί
από
Text Features
Text Features Διάγραμμα με πινέζες
από
-tion
-tion Κρεμάλα
από
Abstract Vs. Concrete Noun
Abstract Vs. Concrete Noun Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Ou/ow words
Ou/ow words Τροχός της τύχης
από
Alliterations 2nd Grade from EdHelper
Alliterations 2nd Grade from EdHelper Ποια λέξη λείπει;
whack the mole
whack the mole Χτύπα το ποντίκι
από
Long i Whack-a-Mole
Long i Whack-a-Mole Χτύπα το ποντίκι
Base Words with Endings -ing and -ed
Base Words with Endings -ing and -ed Τηλεπαιχνίδι
από
r-controlled ar or
r-controlled ar or Σταυρόλεξο
από
multiplication arrays
multiplication arrays Τηλεπαιχνίδι
από
Suffix -ed  sounds like /d/, /t/ or /id/
Suffix -ed sounds like /d/, /t/ or /id/ Κουίζ
από
Vowel and Consonant Suffixes
Vowel and Consonant Suffixes Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Place Value
Place Value Αντιστοίχιση
από
R-controlled Vowels er,ir, & ur
R-controlled Vowels er,ir, & ur Κρεμάλα
Spelling oi & oy words
Spelling oi & oy words Ποια λέξη λείπει;
από
HAVE YOU EVER....? (F2)
HAVE YOU EVER....? (F2) Άνοιξε το κουτί
από
2nd Grade - tion
2nd Grade - tion Άνοιξε το κουτί
από
Digraph Game - th, ch, & sh
Digraph Game - th, ch, & sh Τηλεπαιχνίδι
από
Word Problems (addition and subtraction)
Word Problems (addition and subtraction) Τυχαίες κάρτες
Suffix Sort
Suffix Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
 Emotions
Emotions Αντιστοίχιση
από
ou, ow
ou, ow Ποια λέξη λείπει;
από
er words
er words Βρες το ταίρι
από
 -oy  -oi
-oy -oi Αντιστοίχιση
από
 Middle Sounds
Middle Sounds Κουίζ
Homophones
Homophones Σταυρόλεξο
Hard c and Soft c, Hard g and Soft g
Hard c and Soft c, Hard g and Soft g Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Place Value
Place Value Βρες το ταίρι
από
Consonant le words
Consonant le words Βρες το ταίρι
από
Closed Syllable Exceptions
Closed Syllable Exceptions Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Ai/Ay Sound
Ai/Ay Sound Χτύπα το ποντίκι
από
Les nombres de 1 à 30
Les nombres de 1 à 30 Αντιστοίχιση
από
2.6.1 Comprehension - Theme/Main Idea
2.6.1 Comprehension - Theme/Main Idea Κουίζ
από
Common and Proper Nouns
Common and Proper Nouns Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Practice Plural Noun Suffix -s or -es
Practice Plural Noun Suffix -s or -es Κουίζ
από
Homophones
Homophones Κουίζ
από
Similes
Similes Τηλεπαιχνίδι
από
Basic Subtraction Airplane
Basic Subtraction Airplane Αεροπλάνο
Point of View Sort
Point of View Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
Choose ic or ick
Choose ic or ick Κουίζ
από
PRESENT CONTINUOUS (A2)
PRESENT CONTINUOUS (A2) Άνοιξε το κουτί
από
Main Idea and Details
Main Idea and Details Κουίζ
από
Wilson - Letter, Digraphs & Welded Sounds
Wilson - Letter, Digraphs & Welded Sounds Τροχός της τύχης
από
Noun/Verb/Adjective
Noun/Verb/Adjective Κουίζ
από
Wilson 2.2 Sentences
Wilson 2.2 Sentences Άνοιξε το κουτί
από
Reading ee /ea / ey
Reading ee /ea / ey Τυχαίες κάρτες
από
Single Double Consonants
Single Double Consonants Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Compare and Contrast
Compare and Contrast Τροχός της τύχης
Using Adjectives -er and -est
Using Adjectives -er and -est Τηλεπαιχνίδι
από
MD.5 & NBT.7 Quiz
MD.5 & NBT.7 Quiz Κουίζ
από
Fact Families
Fact Families Ποια λέξη λείπει;
από
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;