Κοινότητα

2nd Grade

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'g2'

Gloria... Vocabulary Journeys Grade 2
Gloria... Vocabulary Journeys Grade 2 Αντιστοίχιση
衣服Clothes
衣服Clothes Αντιστοίχιση
Multisyllabic words
Multisyllabic words Κουίζ
Halves, Thirds, Fourths Equal Parts
Halves, Thirds, Fourths Equal Parts Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Syllable Sort
Syllable Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Blend Sort
Blend Sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
Coins
Coins Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Suffix: -y, -ly
Suffix: -y, -ly Κουίζ
από
Long U Vowel Teams:  ue, ui, ew
Long U Vowel Teams: ue, ui, ew Τηλεπαιχνίδι
Contractions
Contractions Τηλεπαιχνίδι
από
Common and Proper Noun
Common and Proper Noun Τηλεπαιχνίδι
Verb, Adjective, Noun, Adverb
Verb, Adjective, Noun, Adverb Κουίζ
από
2nd Grade Review Fluency
2nd Grade Review Fluency Τυχαίες κάρτες
από
-v words
-v words Άνοιξε το κουτί
από
Animal Needs (CLASSWORK) - 5.3
Animal Needs (CLASSWORK) - 5.3 Κουίζ
από
Basic Addition Higher or Lower
Basic Addition Higher or Lower Πάνω ή κάτω
Coins
Coins Χτύπα το ποντίκι
από
Their, They're and There
Their, They're and There Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Comparing Two-Digit Numbers Review
Comparing Two-Digit Numbers Review Κουίζ
από
ar/or/ir/er/ur
ar/or/ir/er/ur Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Fact/Opinion
Fact/Opinion Άνοιξε το κουτί
από
2nd Grade coins
2nd Grade coins Κουίζ
από
Addition
Addition Αντιστοίχιση
από
1, 10, 100 More Than and Less Than
1, 10, 100 More Than and Less Than Τροχός της τύχης
από
text features
text features Αντιστοίχιση
Unit 7
Unit 7 Κρεμάλα
Short and Long Vowels
Short and Long Vowels Αντιστοίχιση
από
Letterland Unit 19 - Inflectional Endings
Letterland Unit 19 - Inflectional Endings Ταξινόμηση κατά ομάδα
Pronombres
Pronombres Χτύπα το ποντίκι
Wonders Grade 2 Unit 4 Week 5 air are ear ere
Wonders Grade 2 Unit 4 Week 5 air are ear ere Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Long e spelled y
Long e spelled y Χτύπα το ποντίκι
από
Vowel patterns  oo/ew
Vowel patterns oo/ew Χτύπα το ποντίκι
από
Letterland Unit 26 Prefixes un-, pre-, re-, dis-
Letterland Unit 26 Prefixes un-, pre-, re-, dis- Ταξινόμηση κατά ομάδα
2.9.3 Measure in Centimeters
2.9.3 Measure in Centimeters Κουίζ
από
Text Features
Text Features Αντιστοίχιση
από
Chapter 10-Telling Time Bingo
Chapter 10-Telling Time Bingo Τυχαίες κάρτες
από
ui/ew/u/ue
ui/ew/u/ue Ποια λέξη λείπει;
Wilson 2.2 Words
Wilson 2.2 Words Τυχαίες κάρτες
από
Double Digit Addition
Double Digit Addition Κουίζ
από
Prefixes
Prefixes Βρες το ταίρι
από
Fry First 100 Sight Words
Fry First 100 Sight Words Τυχαίες κάρτες
από
Fact or Opinion?
Fact or Opinion? Αεροπλάνο
Subject & Object Pronoun
Subject & Object Pronoun Ποια λέξη λείπει;
Addition Facts
Addition Facts Τροχός της τύχης
Trick Words Fundations Level 1 Review
Trick Words Fundations Level 1 Review Τροχός της τύχης
από
Initial Consonant Blends sk, sm & sp
Initial Consonant Blends sk, sm & sp Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Prefixes
Prefixes Αντιστοίχιση
από
Vocabulary: Words with OU and OW
Vocabulary: Words with OU and OW Άνοιξε το κουτί
από
Two Digit + One Digit
Two Digit + One Digit Τηλεπαιχνίδι
από
Subject and predicate
Subject and predicate Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
2 digit Addition practice
2 digit Addition practice Αεροπλάνο
από
Synonym Practice Quiz
Synonym Practice Quiz Αντιστοίχιση
schwa
schwa Ταξινόμηση κατά ομάδα
Glued Sounds
Glued Sounds Χτύπα το ποντίκι
από
Fundations Unit 14 /ou/
Fundations Unit 14 /ou/ Κουίζ
από
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;